Folyamat

1. LÉPÉS: KUTATÁS

A program alapját egy olyan részletes ipari, piackutatás képezi, amely alapján detektálható, hogy mely ipari szegmensekben érdemes innovációs értéklánc termékeket (IVC) fejleszteni. A főként piaci tárgyú kutatás kiterjed az egyes iparágak trendjeinek vizsgálatára, és annak detektálására, hogy mely területeken várható exponenciális ipari növekedés. A kutatás alapján detektálható, hogy megy ipari fejlődési területek perspektivikusak.

Ilyen potenciális fejlődési területek lehetnek:

– Egyedi építőipari megoldások, betontechnológia, intelligens építmények, azokat kiszolgáló “smart” eszközök (pl. intelligens és kommunikáló világítás)

– A közúti fuvarozást forradalmasító megoldások (pl. elektromos sínpályán, vagy vezeték révén közlekedő kamion konvojok)

– A városi közlekedést optimalizáló innovációk (pl. könnyűszerkezetes elektromos biciklik, önjáró járművek, egyedi maglev gyorsvasutak)

– A manuális hegesztést forradalmasító “smart” rendszerek, amelyek igazodnak a speciális ipari anyagok által megkövetelt különleges hegesztési módszerekhez

stb.

2. LÉPÉS: DÖNTÉS

A kutatás által feltárt ipari hasznosítási célterület kapcsán a programot vezető, irányító testület (board) hoz döntést.

3. LÉPÉS: FELHORDÁS

A board döntését követően a program operatív stábja elkezdi az adott területhez tartozó magyar szabadalmak, innovációs ötletek felkutatását. Utóbbi történhet ötletverseny, vagy K+F pályázatok meghirdetésével. A detektált innovációs ötletek felkutatása mellett, párhuzamosan megkezdi  a potenciális gyártók, fejlesztők, és piacra vivők körének azonosítását, feltérképezését.

4. LÉPÉS:  INNOVÁTORI CSOPORTOK

A szereplőket (lásd felsorolásuk részletesen ITT) egy közös asztal mellé leülteti, abból a célból, hogy konzorciális jelleggel együttműködjenek az adott IVC termék prototipizálásában, majd ennek sikere esetében a piacra történő bevezetésen. Utóbbi kapcsán a hasznosítási jogokat minden esetben a konzorciumi tagok és nem a program realizálhatja. A program szerepe ezen hasznosítás elősegítése, a piaci sikerek támogatása.

5. LÉPÉS: PROTOTIPIZÁLÁS

A program által működtetett és az innovátorok részére díjmentesen szolgáltatott infrastruktúrán megkezdődik a csoportok működése és start-up-á alakítása (mintha jogi értelemben külön projekt társaságot alapítanának a felek). A csoport megkezdi a műhelyekben, és csarnokokban a prototipizálást, amely pénzügyi forrásait a program tervezi nyújtani.

6. LÉPÉS: TECH-TRANSZFER

A prototipizálással párhuzamosan megindul az innovációs értéklánc hasznosításával kapcsolatos szellemi szabadalmi kutatást, valamint a licencek technológia transzferével kapcsolatos jogi megállapodások elkészítése. (lásd részletesen ITT olvasható). Párhuzamosan ezzel a gyártás előkészítés, a potenciális gyártási helyszínek és alvállalkozók felkutatása is megindul. A tech-transzfer feladatokat a program operatív és szakértői stábja végzi.

7. LÉPÉS: FORRÁS BEVONÁS

A prototipizálás sikere esetében a csoport és a program elkészíti a hasznosítási stratégiát, amely alapján elkészül az üzleti terv. A felek az üzleti terv alapján befektetési programot szerveznek, amelyhez a szükséges pénzügyi és kockázati tőkeforrást a program szervezi.

8. LÉPÉS: “FUNDING”
A forrásbevonást követően megindulhat a piacra lépés. A hasznosításban már nem vesz részt a program, az a piaci szereplőket illeti.

 

Advertisements